sunnuntai 23. elokuuta 2015

Koulun tapaaminen la 5. syyskuuta 2015 - School meeting on 5th September 2015

Molemmat opetusryhmät tapaavat Riikalla lauantaina 5.9. klo 14.00-16.00. Jos olet tulossa mukaan, lähetä viesti osoitteeseen contact@glasgowfinnishschool.org.uk ja kerro mukaan tulevien lasten ja aikuisten lukumäärä. Samassa viestissä voit pyytää myös osoitteen.

Nähdään silloin!

Both teaching groups will meet on Saturday 5th September from 2 pm to 4 pm at Riikka's. If you plan to come along, please send an email to contact@glasgowfinnishschool.org.uk stating the number of children and adults in your party. You can request for the address in the same the email.

See you then!

perjantai 21. elokuuta 2015

Syksyn 2015 koulupäivät ja järjestelyt – Autumn 2015 school dates and arrangements

Koulupäivät

Suomi-koulu tapaa syksyllä 2015 seuraavasti:
  • 05/09 molemmat ryhmät tapaavat Riikan luona, klo 14-16. 
  • 03/10 molemmat ryhmät tapaavat Mirjamin luona, klo 14-16. 
  • 07/11 molemmat ryhmät tapaavat Krissen luona, klo 14-16. 
  • 05/12 molemmat ryhmät tapaavat Riikan luona, klo 10.30-12.30 (paikka ja kellonaika lisätty 10.11.2015). 
  • 28/11 Joulutapahtuma, lisätietoja täällä (aika ja linkki lisätty 10.11.2015). 
Uudet perheet ovat tervetulleita mukaan toimintaan! Tapaamispaikkojen osoitetiedot saat lähettämällä viestin osoitteeseen contact@glasgowfinnishschool.org.uk.

Koulupaikat

Yhden koulukerran koulupaikka on vielä avoinna. Kerro meille jos olisit valmis ottamaan kodeissa kiertävän koulun vierailemaan omaan kotiisi ja pystyisivätkö pienten ja isojen ryhmät tapaamaan eri huoneissa samaan aikaan. Kaipaamme erityisesti kokoontumispaikkoja jotka eivät ole kovin kaukana Glasgow'n keskustasta (esim. puolen tunnin matkan päässä). Koulun opettajat järjestävät opetuksen.

Opetusryhmät

Opetus jatkuu kahdessa ryhmässä.

Pienten ryhmä (opettajat: Katja, Mirjam, Jaana)
Pienten ryhmä jatkaa tuttuun tapaan laululeikeillä ensimmäisellä tunnilla ja peleillä ja tarinoilla toisella tunnilla.

Isojen ryhmä (opettajat: Riikka, Satu, Kata)
Isojen ryhmässä painotetaan tänä syksynä puhumista suomen kielellä. Taitoja kehitetään aktiivisen oppimisen, tehtävien ja pelien kautta. Lisäksi pyrimme laatimaan jokaisen koulukerran teemaan sopivaa kotimateriaalia sitä haluaville lapsille ja/tai linkkejä teemaan liittyviin peleihin, joita voi pelata kotona.

Ryhmässä on tänä syksynä aika monta koulunsa juuri aloittavaa lasta jotka eivät vielä osaa lukea tai kirjoittaa sujuvasti. Suomi-koulun opettajat suosittelevat koska uudet koululaiset siirtyvät pienten ryhmästä isojen ryhmään, taitojen mukaan. Lisäksi uudet koululaiset voivat viettää ensimmäisen tunnin isojen ryhmässä ja leikkiä toisen tunnin pienten ryhmässä.

Kirjasto

Tuomme valikoiman kirjoja ja DVDitä jokaiselle koulukerralle. Jos haluat lainata jonkun tietyn kirjan seuraavalla koulukerralla, lähetä pyyntö contact@glasgowfinnishschool.org.uk. Kirja/DVD luettelo löytyy täältä. Kirjojen lainaaminen on ilmaista.

Kahvitusmaksu

Syksyllä 2015 ei peritä lukukausimaksua. Sen sijaan perimme kertamaksun, jolla katetaan lasten välipala ja kahvituskulut. Maksu on £1/perhe/kerta ja se maksetaan suoraan koulukerran järjestävälle perheelle. Muistakaa siis tuoda £1 jokaiselle koulukerralle jolle pääsette mukaan. Lasten kevyt välipala sisältää hedelmän, keksin (tms.) ja mehun. Aikuisille kahvi/tee.

School dates

The Finnish School will meet as follows during autumn 2015:
  • 05/09 both groups meet at Riikka's home, 2-4 pm. 
  • 03/10 both groups meet at Mirjam's home, 2-4 pm. 
  • 07/11 both groups meet at Krisse's home, 2-4 pm. 
  • 05/12 location to be confirmed. 
  • Christmas event, further details to be published later.
New families are welcome to join the school! To obtain address details for the school meetings, please send an email to contact@glasgowfinnishschool.org.uk. 

School locations

The location for one of the school dates is still to be decided. Please let us know if you would be prepared for the school to visit your home, and whether the younger and older kids' groups would be able to meet in separate rooms. In particular, we are looking for meeting locations that are not very far from Glasgow city centre (for example, a journey of about half an hour). The school's teachers will deliver the lessons.

Teaching Groups

Teaching continues to be organised in two groups.

Younger kids' group (teachers: Katja, Mirjam, Jaana)
The younger kids group continues as before, with songs and rhymes during the first lesson and games and stories during the second lesson.

Older kids' group (teachers: Riikka, Satu, Kata)
During the autumn term, the older kids' group will focus on speaking in Finnish. Skills will be developed through active learning, exercises and games. In addition, we will aim to provide home material related to each school meeting's topic to children wishing to have additional exercises and/or links to topic relevant games that can be played at home. 


In autumn 2015 the group will include several children who are starting primary school and are not yet confident readers or writers. The Finnish School teachers will recommend a suitable time for each child to move from the younger kids' group to the older kids' group, depending on the children's skill levels. In addition, the new primary school children can spend the first lesson in the older kids' group and then play in the younger kids' group for the second lesson.

Library

We will bring a selection of books and DVDs to each school meeting. If you wish to borrow a particular book at the next meeting, you can request it by sending an email to contact@glasgowfinnishschool.org.uk. A list of books/DVDs can be viewed here. Borrowing books is free of charge.

Catering fee

During autumn 2015, the will be no school fee. Instead we will collect a small snack fee at each school meeting to cover children's snack and tea/coffee service for adults. The fee will be £1 per family per school meeting and will be paid directly to the family organising the meeting. Please remember to bring £1 to each meeting that you attend. Children's snack will include fruit, biscuit (or similar) and juice. Tea and coffee will be served for adults.

torstai 6. elokuuta 2015

Muistutus: Kokous 11.8.2015

Suomi-koulun seuraava kokous järjestetään tiistaina 11.8.2015 klo 19 Riikan kotona. Riikan osoitteen saat lähettämällä postia osoitteeseen contact@glasgowfinnishschool.org.uk.

Kokous on avoin kaikille Suomi-koululla käyville ja toimintaan mukaan tulemista harkitseville perheille, eli ei siis ainoastaan opettajille ja muille järjestäjille. Kokouksessa tullaan keskustelemaan pääasiassa syksyn 2015 koulutoiminnasta, kuten opetuksen sisällöstä ja opettajista. Mukaan voi tulla vaikka vain kuuntelemaan ja kertomaan omia ideoita. Osallistuminen ei edellytä ryhtymistä vapaaehtoiseksi opetus- tai järjestystehtäviin.

Jos et pääse mukaan kokoukseen, voit lähettää meille ideoita tai palautetta osoitteeseen contact@glasgowfinnishschool.org.uk.

Kerro meille myös jos olisit valmis ottamaan kodeissa kiertävän koulun vierailemaan omaan kotiisi yhden kerran syksyllä 2015 ja pystyisivätkö pienten ja isojen ryhmä tapaamaan eri huoneissa samaan aikaan. Koulun opettajat järjestävät opetuksen. Syksyn koulupäiviä ovat 05/09, 03/10, 07/11 ja 05/12.

Tervetuloa!