sunnuntai 19. marraskuuta 2017

Kevään 2018 koulujärjestelyt - Spring 2018 school arrangements

Kevään 2018 koulujärjestelyt

Koulupäivät

Kevään 2018 koulupäivät ovat:
13/01
27/01
17/02
10/03
24/03
28/04
19/05
09/06 kevätretki

Kouluaika: klo 13.30-16.00.

Avustajia kaivataan
Tarvitsemme lisää väkeä koulun toiminnassa auttamiseen. Tämä on tärkeää koulun tulevaisuuden turvaamiseksi.

Pystytkö auttamaan välipalan tarjoilemisessa? Tai voitko auttaa välipalatarvikkeiden
(hedelmiä, keksejä, maitoa) hankkimisessa (korvaamme kulut kuittia vastaan) jollain kevään koulukerralla?

Voisitko tulla mukaan opettajien kokoukseen (yleensä kaksi kertaa vuodessa) antamaan meille ideoita siitä miten koulua kannattaisi pyörittää? Pystyisitkö auttamaan paperihommissa (esim. apurahojen hakemisessa, Disclosure Scotlandin kanssa asioimisessa, tai toimimalla puheenjohtajana, rahastonhoitaja tai sihteerinä)? Kiinnostaako sinua lasten ohjaaminen?

Lähetä postia osoitteeseen contact@glasgowfinnishschool.org.uk.

Lukukausi- / kertamaksut
Voidaksemme jatkaa toimintaa Wellingtonin kirkon tiloissa, keräämme kevätlukukaudella lukukausimaksun kulujen (tilavuokra, opetusmateriaali ja välipala) kattamiseksi.

Kev
ätlukukauden 2018 maksu on:
Yli 5-vuotiaat lapset: £40 (mikäli lapsi isojen ryhmässä)
1-4 -vuotiaat lapset: £25
Alle 1-vuotiaat lapset: £10.

Maksuun sisältyy välipala (kahvi/tee/mehu ja keksi/hedelmä) koko perheelle.

Jos perheessä on useampi lapsi, ensimmäisestä lapsesta peritään täysi lukukausimaksu. Toisesta lapsesta maksu on vain £10/lukukausi (iästä riippumatta). Lukukausimaksu peritään vain perheen kahdesta ensimmäisestä lapsesta.

Mikäli valitset lukukausimaksun kertamaksun sijaan (ks. alla), pyydämme sinua maksamaan tämän ennen ensimmäista koulukertaa (13.1.2018) koulun tilille. Lukukausimaksun voi halutessaan maksaa myös käteisellä ensimmäisellä koulukerralla.


Tilitiedot:
Saaja (recipient): Glasgow Finnish School
Konttori (sort code): 82-64-27
Tili (account): 70439495
Viite (reference): lisää viitteeksi lastesi nimet

Jos perheesi käy koululla harvemmin, voit maksaa koululla yhdestä koulupäivästä kerrallaan ("pay as you go") käteisellä. Maksu on £5 yli 1v. lapsille riippumatta siitä missä ryhmässä lapsi on. Alle 1v. lapset, jotka osallistuvat vain ensimmäiselle laulukeikki tunnille maksavat £3. Maksuun sisältyy kahvitus. Kertamaksu peritään vain perheen kahdesta vanhimmasta lapsesta; muista lapsista ei peritä maksua.

Jos sinulla on kysyttävää lukukausimaksusta, tarvitset osamaksuvaihtoehdon tai apua koulumaksuihin (työtön/opiskelija ilman tuloja), voit ottaa meihin yhteyttä contact@glasgowfinnishschool.org.uk.

Kioski
Koululla on pienimuotoinen kioski, jossa myydään koulupäivinä mm. suklaata ja karkkia (valikoima vaihtelee eri koulukerroilla).

Kerro mitä tuotteita haluaisit kioskin myyvän; lähetä ehdotuksesi osoitteeseen contact@glasgowfinnishschool.org.uk.

Kirjasto

Tuomme koulupäivinä koulun kirjastosta valikoiman kirjoja koululle lainattavaksi. Lisätietoja on täällä. 

Aikuisten tunnit

Aikuisten suomenkielen tunnit jatkuvat helmikuussa minimioppilasmäärän toteutuessa (ei tunteja tammikuussa) Wellingtonin kirkolla, samoina koulupäivinä ja aikana kuin lasten tunnit (ks. yllä)

Kevätlukukaudella opettajana toimii Maria Burukhina. Maria on asunut Suomessa ja opiskellut suomea intensiivisesti viisi vuotta ty
öskennellessään Nokialla. 

Tunnit on tarkoitettu aloittelijoille ja keväällä ei ole opetusta opinnoissaan jo edistyneille opiskelijoille. Luokan maksimikoko on 10 oppilasta. Varaa paikkasi lähettämällä postia osoitteeseen contact@glasgowfinnishschool.org.uk mahdollisimman pian, jotta saamme ryhmään tuntien takaamiseksi tarvittaman määrän opiskelijoita. Lisätietoja tuntien hinnasta jne. julkaistaan myöhemmin.


Spring 2018 school arrangements

School dates
The spring 2018 school dates are:
13/01
27/01
17/02
10/03
24/03
28/04
19/05
09/06 spring trip

School time: 1.30 pm - 4 pm.

Volunteers needed
We need more people to take an active role in helping to run the school! This is vital to secure the future of our school.

Could you help serve drinks and snacks during the break between the lessons, or could you source and bring (we will refund against a receipt) snacks (fruit, biscuits, milk) on one of the school meetings during the spring

Could you come along to teachers’ meetings (typically twice a year) to give us ideas about how to best run the school? Could you help with administrative duties (for example, by filling in grant applications, liaising with Disclosure Scotland, or acting as the school chairperson, treasurer or secretary)? Are you interested in teaching children?School / Pay As You Go fees
So that we can continue meeting at the Wellington Church, this spring we will continue to collect a school fee to cover operating costs (rent, materials and snack).

The school fee for the spring 2018 term is:
Children over 5 years: £40 (where the child is attending older kids group)
Children 1-4 years: £25
Children under 1 year: £10

The fee includes a snack (coffee/tea/juice and biscuit/fruit) for the whole family.

If there is more than one child in your family, you pay the full fee for the eldest child. You only pay £10 for the second child (regardless of their age). There is no fee for any additional children.

If you choose to pay the one off school fee instead of 'pay as you go' (see below),
 please send this to the school's bank account before the first school meeting (on 13 January 2018). It is also possible to make a cash payment at the first school meeting.
Recipient: Glasgow Finnish School
Sort code: 82-64-27
Account: 70439495
Reference: enter your children's names as the reference

If your family comes to the school only occasionally, there is a "pay as you go" option, where you can pay in cash at the school on the day. The fee is £5 for those aged 1 and over regardless of which group the child attends. For children under 1 attending the bounce and rhyme session only, the fee is £3. This fee includes the snack. You pay the "pay as you go" fee only for the two eldest children in your family; there is no fee for any additional children.

If you have any questions about the school fee, require an option to pay in installments or need help towards school fees (e.g. unemployed/student without income) please email us at contact@glasgowfinnishschool.org.uk.

Kiosk
We have a small kiosk at the school on school days. The kiosk sells chocolate, sweets and rye bread (some items may not be available on every school date).

Please let us know which specific products you would like to see for sale at the kiosk; email your suggestions to contact@glasgowfinnishschool.org.uk.

Library

We will bring a small collection of books from the school library to each school meeting. For more information about the library, click here.

 

Classes for adults

The Finnish languages classes for adults will resume in February (no classes in January), subject to a minimum number signing up, at Wellington Church, on the same school dates and times as the children’s classes (see above). 

The teacher for the spring term is Maria Burukhina. Maria has lived in Finland and studied Finnish intensively for the past five years while working at Nokia. 

The classes are aimed at beginners and there are no classes available for advanced learners this spring. The maximum number of students in the class is 10. Please email us at contact@glasgowfinnishschool.org.uk as soon as possible to reserve your place, to ensure that we have enough registered student for the class to go ahead. Further information about fees etc. will be published in due course.

Ei kommentteja: